ห้องเรียนติวเตอร์ , ห้องเรียนกวดวิชา

วัตถุประสงค์
การเรียนพิเศษเสริมนั้นเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเสริมทบทวนเนื้อหาของบทเรียนและเพิ่มทักษะในจุดที่ยังบกพร่อง; เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอบแข่งขัน ... เหตุเพราะทางผู้เรียนสามารถซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆกับทางติวเตอร์ผู้สอนได้ทันที; ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนปกติทั่วไป ซึ่งบางครั้งผู้เรียนอาจมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ ...