โต๊ะคอมพิวเตอร์

- ทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลหรือ MBF
- ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 160 ซม. สูง 75 ซม.
- มีกล่องลิ้นชัก 2 ตัว มีรางสไลด์และมีมินิสกรีน

โต๊ะสำหรับอาจารย์

- ทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลหรือ MBF

โต๊ะสำหรับนักเรียน

- ทำด้วยไม้พาร์ทิเคิลหรือ MBF
- ด้านบนหนา 19 มม. ด้านข้าง15 ซม.
- เป็นรูปหกเหลี่ยม
- มีขาตรงกลางโต๊ะ สามารถต่อกันเป็นแผงได้
- ขนาดของโต๊ะแต่ละด้านยาว 60 ซม. สูง 75 ซม

เก้าอี้สำหรับอาจารย์
-เป็นเก้าอี้ที่ใช้พลาสติกชนิดแข็งขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ
ชนิดหนาหุ้มด้วยหนังเทียม มีพนักพิง มี่ที่ท้าวแขน
ขา 5 แฉก มีล้อฒ

เก้าอี้สำหรับนักเรียน

- ขนาดความกว้าง 50 ซม.ลึก 54 ซม. สูง 80 ซม.
โครงขาทำจากเหล็กท่อกลมขึ้นรูปพ่นสี
- ปลายขาทั้งสี่ขา ปิดด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ป้องกัน
การเสียดสีกับพื้น พื้นที่นั่งเป็นพลาสติก
Polypropylene (PP) ฉีดขึ้นรูป

ป้ายหน้าห้อง

- ป้ายขนาด 60 x 120 ทำด้วย Acrylic
หนา 6 มิลลิเมตร ติดด้วยสติ๊กเกอร์ Inkjet