>> ได้สิทธิ์การใช้ ซอฟต์แวร์ จาก บริษัท 168เอ็ดดูเคชั่น จำกัด <<

VISUAL PLANNING FOR TEACHER  
- ราคา 19,800 บาท

รายละเอียด

ICT STEM LAB ON DEMAND
- ราคา 18,500 บาท

รายละเอียด

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 1  
- ราคา 19,800 บาท

รายละเอียด

ปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 2  
- ราคา 19,800 บาท

รายละเอียด